• Situasjonen for Bergen og Austevoll må betegnes som alvorlig, men ikke håpløs. Ellers ser jeg på situasjonen som håndterbar, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Så store akkumulerte underskudd hadde disse ni Hordalandskommunene ved årsskiftet:

Bergen: 358, 8 millioner

Stord: 101,9 millioner

Austevoll: 23,9 millioner

Fitjar: 11,3 millioner

Austrheim: 8,1 millioner

Lindås: 5,3 millioner

Meland: 4,0 millioner

Fusa: 2,2 millioner

Sund: 2,1 millioner

Foruten disse ni er også Samnanger havnet i kommunalministerens register. Samnanger har ikke regnskapsunderskudd, men en økonomiplan i ubalanse.