Styret vil få budsjettdokumentene i morgen. Men administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes bekrefter at hun ser det som umulig å legge frem et budsjett med mindre enn 400 til 450 millioner kroner i minus

— Vi klarer ikke å komme lavere uten å kutte i lovpålagte oppgaver, konstaterer direktøren.

Nå varsler hun flere nedskjæringer som vil ramme de friskeste pasientene. Ledelsen er i ferd med finpusse forslaget til budsjett. I går var det flere møter både i ledelsen og mellom toppledelsen og klinikksjefene om budsjettet. Få detaljer er lekket ut, men før helgen ble det kjent at Barselloftet på Haukeland hotell blir foreslått lagt ned.

— I tillegg vurderer vi å avvikle en del andre tilbud. Blant annet kan det være tilfelle på avdelingen for øre-nese-hals, sier Bogsnes.

Budsjettsituasjonen har gått fra krise til krise i hele høst. Men da stortingspolitikerne midt i november ga sykehusene en ekstrabevilgning på 500 millioner og et års utsettelse med å komme i balanse i regnskapene, erklærte direktøren i Helse Bergen at hun hadde fått et pusterom. Hun regnet at Helse Bergen skulle få 50 millioner av ekstrapotten.

Den gang trodde Bogsnes at det skulle være mulig å gjøre opp budsjettet med et beregnet underskudd på cirka 250 millioner kroner. Men en omlegging av Helse Vests rammebetingelser for fordeling mellom vestlandssykehusene, gjør at situasjonen igjen har endret seg. Nå viser det seg altså at underskuddet blir omtrent dobbelt så stort.

— Overføringene fra Helse Vest blir mindre enn forutsatt. Dessuten viser en gjennomgang av aktiviteten ved sykehuset at vi utfører en mindre andel oppgaver som ikke er lovpålagte, enn det vi trodde, sier Bogsnes.

— Vi har tidligere beregnet andelen av såkalt ekstra helsehjelp til cirka 10 prosent. Men høstens gjennomgang viser at det bare er 6 prosent.

Bogsnes understreker at det er begrenset hva sykehuset kan spare uten å bryte loven om pasientrettigheter.