Men driftsresultatet er ikke så ille som tallene umiddelbart kan gi inntrykk av. For byrådet har satt av 185 millioner kroner til å dekke inn tilbakebetaling av for mye innbetalt i vann— og avløpsgebyr, samt erstatning til barnehjemsofre.

Holdes disse summene utenfor, viser regnskapet et underskudd på 350 millioner kroner.

Med dette resultatet har kommunen samlet seg opp et underskudd de tre siste årene på 895 millioner kroner. Dette underskuddet må dekkes inn i årene som kommer gjennom overskudd på driften.

I år håper byrådet på å gå i balanse. I løpet av de derpå følgende fire årene skal det oppsamlede underskuddet betales ned.