Finansbyråd Henning Warloe (H) og resten av byrådet møtte i dag klokken 11 fylkesmann Svein Alsaker. Her var nettopp nedbetalingstiden av det gigantiske akkumulerte underskuddet et tema.

Warloe bekrefter også at det oppsamlede underskuddet vil stige ytterligere neste år og trolig også i år 2005. I så fall vil det akkumulerte underskuddet på det tidspunkt kunne ligge nærmere halvannen milliard enn milliarden.

— I verste fall går vi inn i en tøff slankekur som kan vare i mange år, sier Warloe.

— Vil fylkesmannen akseptere at det oppsamlede underskuddet skal betales over mer enn fire år?

— Det vet vi ikke ennå, sier han.

Svelger sin første kamel

— Vil det nye byrådet kunne klare å betale ned det store underskuddet uten å øke eiendomsskatten?

— Nei. Her er vi faktisk nødt til å svelge en kamel. Vi må bare støtte forslaget om retaksering og utvide de geografiske grensene for eiendomsskatt. Vi kan ikke klare oss uten inntektsøkningen som dette gir, selv om vi prinsipielt er imot denne økningen av skattegrunnlaget. Det viktigste for oss er å få økonomien under kontroll. Alt annet må vike, sier Warloe

— Budsjettforliket i Stortinget med rundt 100 millioner kroner ekstra til Bergen kommune hjelper selvsagt på. Men situasjonen er likevel så mye verre enn vi var klar over da vi overtok.

Overforbruk

Warloe regner nå med at kommunen bare for inneværende år vil få et driftsunderskudd på rundt 500 millioner kroner.

Bergen kommune bruker altså i øyeblikket en halv milliard kroner mer enn de har råd til. For en kommune med rundt 9,5 milliarder kroner i samlede utgifter representerer dette rundt 5,3 prosent. For å illustrere hvor mye dette er, så representerer denne halve milliarden nesten like mye som kommunen nå bruker på brann- og feiervesen, pluss all kultur og idrett til sammen.

Går inn i unntaksår

Til tross for at det nye byrådet vil presentere et budsjett for neste år med et betydelig underskudd, så karakteriserer finansbyråden likevel neste år som et unntaksår for kommunen.

Både driftsutgiftene og investeringene må betydelig ned. Mange planlagte ting må utsettes til senere, sier finansbyråden.

— Vi kan ikke klare å betale ned det oppsamlede underskuddet på fire år. Alle som kan regne vil se at det ikke er mulig. Først må vi konsentrere oss om å skru ned driften med en halv milliard kroner. Det har vi som målsetting å klare det fjerde driftsåret, slik at vi kan levere et budsjett som går i balanse i 2007. Å klare over en milliard kroner i tillegg til det, er neppe mulig, sier Warloe.

Slik ble underskuddet til

Finansbyråden kommer frem til minst en milliard i akkumulert underskudd på følgende måte:

— De aller siste prognosene for skatteinngangen indikerer en ytterligere svikt på 30 millioner kroner, slik at vi nå nærmer oss et underskudd på rundt 500 millioner kroner for inneværende år. Med et underskudd på 350 millioner fra foregående år, er vi oppe i et akkumulert underskudd på 850 millioner kroner.

I tillegg til dette har bystyret lovet å tilbakeføre 120 til 180 millioner kroner i vann- og avløpsgebyrer som bergenserne har betalt for mye. Vi er usikre på om dette skal budsjetteres over flere år, men uansett er jo dette en del av det faktiske underskuddet og penger som skal gi bergensere lavere avgifter i årene som kommer.

Oppå dette kommer erstatningen til de tidligere barnehjemsbarna som anslagsvis kan beløpe seg til rundt 50 millioner kroner.

— Samler vi opp dette, går vi nok ut av året med et oppsamlet underskudd på over en milliard kroner, sier Henning Warloe.

Han understreker at det er tvingende nødvendig å nå få økonomien under kotroll.

— Hvis ikke, vil Bergen totalt bli fratatt sin økonomiske handlefrihet.

<b>GIGANTISK UNDERSKUDD:</b> Nye tall viser at Bergen kommune vil ha et oppsamlet underskudd på én milliard kroner ved utgangen av 2003. - Vi klarer ikke å betale ned underskuddet på fire år, sier finansbyråd Henning Warloe til BT. ARKIVFOTO: KNUT STRAND