Det er budsjettresepten som administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes foreskriver for Helse Bergen neste år.

Sykehusledelsen har barbert og justert budsjettet flere ganger for å finne kostnadsbesparende tiltak.

Den endelige fordelingen av sparetiltakene blir slik.

  • Somatisk avdeling 83,9 millioner kroner.
  • Psykiatrisk avdeling: 8,5 millioner kroner.
  • Støtteavdelinger 81,6 millioner kroner.
  • Administrasjonen: 23,4 millioner kroner.
  • Ufordelt 3,9 millioner kroner,

Dette betyr blant annet nedlegging av Barselloftet, stillingsstopp, nedbemanning, store kutt i medisinkostnadene, omgjøring av 7-døgnposter til 5-døgnposter og økt bruk av Pasienthotellet.

— Det er disse innsparingen vi har klart å få til uten å ramme de pasientene som har rett til nødvendig helsehjelp, sier Bognes.

Ennå vet ikke ledelsen i Helse Bergen hvilke økonomiske rammer foretaket får i 2004. Det blir først klart i januar når Helse Vest har vedtatt sitt endelige budsjett. Men underveis i budsjettprosessen har staten gjort vedtak som gjør at foretaket får 124 millioner kroner mindre enn det som først var ventet.

Styret i Helse Bergen skal behandle budsjett torsdag til uken.

Se mer om budsjettkuttene på TVHordaland i kveld klokken 17.30 og 18.30

MINUS: Administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes kan konstatere at forslag til budsjett 2004 for Helse Bergen har et underskudd på 426 millioner kroner.
ARKIV: Marit Hommedal / SCANPIX