Dette fremgår av treårsrapporten for Blå Kors Norge, som legges frem for organisasjonens generalforsamling kommende helg.

Best ut kom Hop videregående skole på Askøy, som hadde et driftsoverskudd på 394.000 kroner etter en omsetning på 4,7 millioner kroner. Denne skolen har 32 elevplasser.

Askøy behandlingssenter fikk derimot et underskudd på på 271.000 kroner etter en omsetning på vel 26 millioner kroner.

Også driften av ettervernshjemmet i Nubbebakken i Bergen gikk i minus. Her ble underskuddet på 238.000 kroner etter en omsetning på 5,6 millioner kroner. Disse to institusjonene hadde i fjor henholdsvis 8731 og 13701 kurdøgn.

Den fjerde institusjonen, Dagsenteret i Bergen, hadde et beskjedent overskudd på vel 5000 kroner.