De fleste skal komme til den lille bygda Kalvåg.

Det bor bare vel 250 mennesker i Kalvåg. Så mange asylsøkere blir for mye for et lite sted, mener mange. Det er også skåret ned på kommunale tjenestetilbud som en følge av Terra-saken som har rammet kommunens økonomi hardt.

Meningene om asylmottak er likevel delte i bygda. Atle Frøyen, en av tre som står bak underskriftsaksjonen mot asylmottak, føler at tilhengerne av et asylmottak har stemplet ham som rasist.

Han føler at det i et demokratisk land er vanskelig å være motstander av asylmottak.

– Å plassere så mange asylsøkere i en liten kommune som sliter tungt økonomisk er etter min mening galskap. Hva skjer med asylsøkerne når de ikke får den hjelpen de trenger, spør Frøyen.

Synes du det er greit med underskriftsaksjon mot asylmottak? Legg inn dine kommentarer under!