Stiftelsen gir et tilbud til barn som ikke finner seg helt til rette i den vanlige skolehverdagen. Et par dager i uken får de tilbud om alternativ undervisning.

Men på siste bystyremøte før jul bestemte politikerne seg for å kutte den kommunale pengestøtten. Det kan bety kroken på døren for stiftelsen.

— Det er et paradoks, for i kommunens handlingsplan mot mobbing får stiftelsen mye ros, og blir nevnt som eksempel på et positivt tiltak. Så kutter altså politikerne støtten. Det henger ikke på greip, sier Nils Knutsen, vararepresentant for RV i bystyret.

Onsdag klokken ti skal foreldre overlevere de innsamlede underskriftene til ordfører Herman Friele på rådhuset. De har allerede samlet inn 800 signaturer.

— Det blir nok enda flere før onsdag. Vi håper politikerne vil snu, sier daglig leder Tore Solberg i Motivasjon og Mestring.