— Det offisielle som har gått ut fra rådmannen, er at vi er kommet ned i under 30 årsverk, sier ordfører Terje Søviknes.

Han sier at de stillingene man nå har igjen å fjerne, i all hovedsak er fulltids stillinger. Dermed er antall årsverk omtrent det samme som antall stillinger. Bergens Tidende er kjent med at man i administrasjonen har godt håp om å begrense tallet på oppsigelser til under 20 stillinger og ansatte.

Frivillig avgang, pensjonering og ansatte som finner annet arbeid, er noe av årsaken til at antallet oppsigelser blir kraftig redusert. Formannskapet i Os har i tillegg enstemmig gått inn for å bruke fem millioner kroner i ekstra rentepenger fra BKK-salget til individuelle løsninger for seniormedarbeidere.

Søviknes understreker at målet om å redusere lønnsutgiftene med 71 årsverk vil bli nådd.

— Gitt det antall personer kommunen nå ligger an til å si opp, kunne du ikke ha unngått en del unødvendig støy ved å gå litt mindre offensivt og dramatisk ut?

— Det vil en i ettertid sikkert kunne hevde. Men det er reelt at vi skal redusere med 71 årsverk. Og når lovverket definerer masseoppsigelser som ti stillinger innen 30 dager, mente vi det var riktigst å varsle oppsigelser av så mange stillinger.

— Hvilken betydning har kommuneforbundets trusler om å bringe hver eneste oppsigelse inn for arbeidsretten hatt for reduksjonen i antall oppsigelser.

— Det har hatt minimal betydning. Den utviklingen ville ha kommet uavhengig av Kommuneforbundet, sier Terje Søviknes.