• Det er umulig å gardere seg helt mot selvmord. Men vi blir stadig bedre på forebygging.

Det sier fagsjef Bjarte Stubhaug ved Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen.

— Tvangsinnleggelse på lukket avdeling med konstant overvåking er eneste vanntette mulighet, men før eller siden skal folk ut i frihet, og hvis man er fast bestemt på å gjøre det slutt, finner man oftest en måte å gjøre det på, sier han.

Han synes rutinene i psykiatrien er gode nok og jevnt over fungerer som de skal.

— Men noen ganger kan det skorte på fagfolk og ressurser når pasienter blir utskrevet fra sykehuset og overført til poliklinikker i distriktene. Her er det mye som kan gjøres bedre. Kapasitet og kompetanse er nøkkelordene. Noen poliklinikker er henvist til å jobbe med et minimum av psykiatrisk ekspertise, Stubhaug.

— Stor utskifting i staben ved poliklinikkene med stadig nye folk og utstrakt bruk av vikarer er også et element som bidrar til å svekke sikkerhetsnettet i en slik situasjon. Det er alltid best med stabile folk som kjenner vedkommende pasient og kan fange opp faresignaler på et tidlig tidspunkt, sier han.