Administrerende direktør Ove Røssland opplyser til Bergens Tidende at overføringen av mekanisk produksjon fra Seimsfoss til Slany, 20 minutter utenfor Praha, innebærer at 50 arbeidsplasser ble flyttet ut av landet. Dette er skjedd uten oppsigelser.

Foreløpig har bedriften funnet annet arbeid i annen produksjon for dem som ikke selv har funnet seg annet arbeid, eller sluttet av andre årsaker.

I administrative stillinger ble det bestemt å kutte med en tredjedel av staben. Det utgjør 24 ansatte. Her var det ikke mulig å finne alternative arbeidsplasser for alle, og syv har nå fått oppsigelse.

— Overføringen av mekanisk produksjon til Slany ble besluttet så langt tilbake som i januar 2001. Nå er den gjennomført, og vi har kjøpt en bedrift der nede som har 110 ansatte. Her kan vi tilby andre norske bedrifter stålproduksjon av høy kvalitet, sier Røssland.

— Vi la opp til at vi skulle kutte kostnader med minst 15 prosent på den mekaniske produksjonen. Nå ser det ut til at vi har håp om å oppnå nærmere 25 prosent kostnadsreduksjon. Lønnsnivået her er på en femtedel av norske lønninger og produktivitet og kvalitet god, sier Røssland.

Bedriften hadde i 2001 et underskudd på 13 millioner, etter en omsetning på 291 millioner kroner.

— Første halvår i år går vi litt i pluss. Det er etter en iherdig innsats for å få ned kostnader. Men, selv om vi nå ser gode effekter av de tiltak som er satt i verk, så er ordreinngangen så langt i år bekymringsfull. Første halvår i år gikk vi ned 60 prosent i ordretilgang i forhold til samme tid i fjor. Så, samtidig med en tørke i kontraheringer av nye cruiseskip, så ser vi klart at norsk kostnadsnivå for eksportbedrifter vil være et stort problem fremover.

— Hvor stor andel av kostnader er lønn og dermed bundet til norske priser?

— 50 prosent av våre kostnader er på personell. Foreløpig har vi i tillegg foretatt mye av våre innkjøp i Norge, men skal vi være konkurransedyktige må vi nå vurdere å kjøpe langt mer på et internasjonalt marked, sier Røssland til Bergens Tidende.