– Direktoratet skal i samarbeid med regionene nå gjennomgå alle barnevernsinstitusjoner. Man skal se på forekomst av rus, og undersøke om kompetansen til å avdekke rus og rutiner til oppfølging er gode nok, sier Barne— og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Fredag var det hastemøte mellom departementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om avsløringene om rusbruk på barnevernsinstitusjoner.

Starter ruskurs

– Direktoratet har redegjort for tiltak som de setter i verk for å rette opp problemer knyttet til rusbruk i barnevernet. Vi følge nøye med på det arbeidet, sier Huitfeldt.

Statsråden mener barnevernet har sviktet i arbeidet med å motvirke rusbruk på barnevernsinstitusjoner.

– Det har ikke vært godt nok. Det har ikke vært gode nok rutiner for oppfølging av dette, og vi må også styrke tilsynet på dette området. Derfor vil Fylkesmennene gjennomgå dette med rus på institusjoner på sine tilsyn.

– Hva er det som har sviktet?

– Jeg tror ikke kompetansen har vært god nok, og tror ikke metodene har vært gode nok, sier Huitfeldt.

Nå skal departementet kurse ansatte i barnevernsinstitusjoner bedre på rus.

– Vi skal utvikle og gjennomføre opplæringstiltak for alle som arbeider på institusjonene. Det skal inneholde informasjon om rus i ungdomskulturen, kompetanse til å avdekke rusbruk og metoder for behandling. Vi vil starte med dette umiddelbart, og vil følge nøye med, sier Huitfeldt.

Statsråden svarer er et kontant «ja» på spørsmål om hun har tillit til ledelsen ved Bufetat på Vestlandet.

– Sterkt inntrykk

16. februar døde Kristiane Jacobsen (17) etter å ha sniffet lightergass i Odda. Jenten døde mens hun var i barnevernets omsorg.

– Dette dødsfallet har gjort et sterkt inntrykk, og det samme har det store engasjementet i Odda, hvor det var et fakkeltog for bedre rusforebygging, sier Huitfeldt.

Historien til en 17-åring som i BT fortalte om hvordan han helt uten tilsyn kunne ruse seg på en barnevernshybel har også gått inn på ministeren.

– Jeg var dessverre borte fredag, men rådgiveren min hadde et møte med faren til 17-åringen BT har omtalt. Han fortalte sin historie. Det gjorde et sterkt inntrykk at han ikke har vært fulgt godt nok opp. Det har gitt oss nyttig kunnskap, sier Huitfeldt.

Hun vil ikke love ekstraordinære bevilgninger til barnevernet, og viser til at den rød-grønne regjeringen allerede mener å ha gjort mye.

– Vi har lagt vekt på å øke bevilgningene til barnevernet. Det har økt med 50 prosent siden vi tok over, sier Huitfeldt.

Vil ha raskere plassering

Flere i barnevernet er kritiske til at Bufetat, det statlige barnevernet, krever at institusjoner skal ha et belegg på over 90 prosent. Dette fører ifølge flere til at ungdom blir værende i månedsvis på akuttsentre, mens de venter på å få en fast plass på langtidsinstitusjoner.

– Vi må jobbe for at ungdom får raskere plassering. Det er klart at det er et veldig viktig mål. Men når det gjelder beleggsprosenten er det viktig at vi utnytter ressursene godt, slik at institusjonsplasser ikke står tomme, sier Huitfeldt.

Hun innrømmer at barnevernet ikke har god nok kapasitet til å ta seg av barn i krise.

– Vi har ikke god nok kapasitet, og spesielt gjelder dette fosterhjem. Vi ønsker å få plassert flere i fosterhjem, sier Huitfeldt.

SCANPIX