— Fartshumpen var etter vårt syn anlagt på en svært uheldig måte. Slike må anlegges slik at det er mulig å passere dem på en forsvarlig måte, sier divisjonssjef Idar Sylta i Gaia Trafikk AS. TTB-tjenestene er busselskapets ansvar. Trygge ”humper” i sentrum Sylta advarer likevel mot å bruke Bertas uhell som et argument mot tiltakene i sentrum. Det er ikke vanlige fartshumper som skal legges i bykjernen.- Folk må være klar over at vanlige fartshumper og opphøyde fotgjengeroverganger er to vidt forskjellige ting. Den løsningen som er aktuell i sentrumsgatene har så slakke kanter at det skal være mulig å passere forhøyningene i 30 km/t uten at det fører til ubehag for passasjerene, sier divisjonssjefen. Farten viktigst Prosjektleder Tor Høyland ved Statens Vegvesen Hordaland er for tiden på ferie og var i går ikke tilgjengelig for kommentar. Men onsdag uttalte han til BT at årsaken til fartstiltakene er å få ned antall påkjørsler og konsekvensene av dem.- Hvis en fotgjenger bli påkjørt av en bil i 50 km/t, vil åtte av ti dø. Hvis bilen har 30 km/t ved påkjørselen, vil en av ti omkomme, sa Høyland.