En mann i begynnelsen av 40-årene pådro seg alvorlige skader da lastebilen han satt i delvis frontkolliderte med et utenlandsk vogntog på E16 ved Sundve i Voss kommune, i går formiddag.

Lastebilen havnet utfor veien og ned i Strandaelven etter kollisjonen. Sjåføren ble sittende fast i nærmere halvannen time før hjelpemannskaper fikk ham ut av førerhuset.

Han er ikke den første tungtransportsjåføren som har havnet i elven på det aktuelle stedet. Det samme skjedde i 2003 og 2005, på nesten nøyaktig samme sted.

— Dette er en veistrekning som nok kan sies å være litt for smal, spesielt når store kjøretøy møtes. Vi har ingen utbedringstiltak på gang der den nærmeste toårsperioden, sier seksjonsleder Lars Øyre i Statens vegvesen.

SATT FASTKLEMT: En mann i begynnelsen av 40-årene satt fastklemt i førerhuset i halvannen time før hjelpemannskaper fikk ham ut. Ulykken skjedde da et vogntog kom over i motsatt kjøreretning på E16 ved Vinje i Voss kommune. FOTO: ARNSTEIN KARLSEN

Blir ikke prioritert

Vegvesenet har fra før erkjent at strekningen ikke har livets rett, og planlegger derfor å legge om deler av traseen.

Planene er imidlertid stoppet opp. Usikkerhet rundt hvordan dette skal finansieres er hovedårsaken til det, ifølge senioringeniør Terje Vidar Hoel i avdeling for plan og forvaltning i Voss og Hardanger.

— Vi har stoppet det videre arbeidet inntil vi får signaler om at dette blir mulig å finansiere. Per i dag har ikke en slik investering høy nok prioritet i Nasjonal Transportplan, sier han.

Neste vår legger regjeringen frem hvilke veiprosjekter som får midler frem mot 2018. Hver veistrekning har en gitt totalramme, hvor det er opp til hver enkelt region å plassere sine planlagte prosjekter. Dermed må det prioriteres hardt, og når rammen er fylt opp, er det enkelte prosjekter som ikke kommer med, forteller Hoel.

— Det er langt fra sikkert at det blir noen ny trasé på den aktuelle strekningen de kommende årene, sier senioringeniøren.

Skal sjekke oftere

Det var nysnø på veien og glatte kjøreforhold på tidspunktet for gårsdagens møteulykke. Mye tyder på at det litauiske vogntoget har mistet veigrepet og kommet over i feil kjørebane. Dermed gikk det galt da det møtte lastebilen, som kjørte vestover mot Vinje.

Statens vegvesen har planer om å intensivere kontrollen av utenlandske og norskregistrerte vogntog den kommende tiden.

— Da sjekker vi vinterutrustning og dekk. Det er nettopp situasjoner som den i dag vi ønsker å se færre av. Det kan vi bidra til gjennom hyppigere kontroller på tider hvor kjøreforholdene kan bli vanskelige, sier Terje Vidar Hoel.

E16 var stengt i litt over fire timer som følge av gårsdagens ulykke.

Ifølge vaktoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen har veien fått betydelige skader der ulykken skjedde, blant annet er en større del av autovernet revet bort.

— Det gjør det litt skummelt å kjøre der. Entreprenør er på stedet for å sikre og utbedre, sa Sleire til BT i går kveld.

De to tungkjøretøyene ble ikke fjernet før sent i går kveld.

2005: Vogntog i elven.
TOR HØVIK