LINDA HILLAND

14 personer ble skadd da bussjåføren kolliderte med en lastebil i midten av september. Mannen er nå siktet for å ha brutt veitrafikkloven, og politiet vil ikke gi ham tilbake førerkortet før saken mot ham er endelig avklart.

Sjåføren klaget denne avgjørelsen inn for Bergen tingrett, men fikk ikke medhold. Tingretten mener det er skjellig grunn til å mistenke ham for å ha brutt vikeplikten i krysset ved Folke Bernadottes vei og Løvåsveien, like ved Oasen. Gaia-bussen kom fra Oasen. Lastebilen kjørte fra sentrum gjennom Løvstakktunnelen. Da bussen svingte til venstre opp Løvåsveien, smalt det. Lastebilen fra Containerservice var trykket inn på midten av førerhuset, mens bussen var totalt smadret og trykket inn på høyre side.

Retten har i sin vurdering lagt vekt på forklaringene fra to av passasjerene i bussen, som begge reagerte på at sjåføren svingte ut i veien til tross for at de så lastebilen komme fra høyre. Dette samsvarer også godt med hva lastebilsjåføren har forklart til politiet.

23-åringen mener han ikke kan lastes for den alvorlige ulykken. Han hadde vært ansatt i Gaia Buss AS i om lag ett år og fem måneder da ulykken skjedde. Nå frykter han oppsigelse.

For under rettsmøtet i tingretten ble det fremlagt et brev fra Gaia hvor det står at han risikerer å miste jobben dersom førerkortet blir beslaglagt over et lengre tidsrom.

Tingretten mener likevel hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling av trafikantene må veie tyngst, og har bestemt at politiet kan holde på førerkortet inntil saken mot ham er endelig avgjort — men ikke lenger enn til 14. desember 2004. I tilfelle bussjåføren blir dømt etter siktelsen, vil førerkortet bli inndratt fra tre til seks måneder.