Sjåføren påkjærte kjennelsen på stedet.

– Jeg håper noe skjer med den veien der ute. Bygg gangbro over eller sett ned fartsgrensen, sier sjåføren til bt.no.

Ikke én dag har gått uten at han tenker på øyeblikket, da 10 år gamle Mikkel Johan Olsen kom syklende ut i veien foran bilen hans.

På ettermiddagen 23. februar var han forsinket til en avtale med en håndverker. I 80-sonen ved Rauhammaren bestemte han seg for å kjøre forbi to personbiler og var i ferd med å passere et vogntog, da ulykken inntraff.

– Jeg så aldri syklisten før han kom ut i veien. Jeg tenkte at jeg kunne kline bilen ut i grøften til venstre, men da ville jeg truffet en lyktestolpe. Sammenstøt var uunngåelig, sa han i retten i dag.

Han understreket flere ganger at forkjørsveien med 80-sone var svært oversiktlig, og at ingenting skulle tilsi at en forbikjøring var uforsvarlig.

Hans advokat Vegard Sandø Austgulen ba om at førerkortbeslaget ikke ble opprettholdt. Han mener sjåføren blir gjort til syndebukk. Til tross for at det bor mange barn i området som må krysse veien for å komme til skole, finnes det ingen overgang.

– Den som burde stått til ansvar for dette er veimyndighetene som unnlater å sikre veien for å hindre at slike ulykker skjer og vil skje igjen, sier Austgulen.

Med mindre lagmannsretten omgjør kjennelsen fra tingretten, må sjåføren belage seg på å være uten førerkort til straffesaken kommer opp innen ett år.