Det får Bergens Tidende opplyst hjå politiet i Ullensvang og Eidfjord.

Dykkarar gjorde ein del førearbeid rett før helga. Det vart då klart at bilberginga krev meir ressursar, både på utstyrs— og mannskapssida, enn tidlegare tenkt.

Difor vil ein venta til påsketrafikken er over, før ein går vidare med arbeidet.

Tre personar i bussen overlevde, men to miste livet i den tragiske rasulykka i Eidfjord.