Siden 2005 har eksperter fra Statens vegvesen analysert hver eneste dødsulykke på Vestlandet. Denne uken ble granskningen av fjorårets ulykker fullført.

I fjor omkom 37 personer på veiene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 150 ble alvorlig skadet, mens nesten 1700 ble lettere skadet.

I ulykkesrapporten har Statens vegvesen beregnet at et dødsfall i trafikken koster samfunnet noe over tre millioner kroner, mens alvorlig skade koster mellom syv og 20 millioner kroner. Summene er beregnet ut fra mange faktorer, som tapt fremtidig produktivitet og nytteverdi og kostnader til pleie og helsevesen.

Regnestykket viser dermed at fjorårets ulykker i de tre fylkene har kostet samfunnet over fire milliarder kroner.