Ulvik herred vil ha en juridisk vurdering om statens vedtak om å bygge en kraftlinje fra Sima til Samnanger er i samsvar med loven.

Kommunestyre vedtok sist onsdag enstemmig å få vurdert lovligheten av konsesjonsvedtaket, skriver Nationen.

— En viktig del av begrunnelsen for konsesjonsvedtaket er at linjen trenges for å trygge forsyningen til Bergensregionen. Vi mener utvalgsrapportene tilbakeviste at linjen er avgjørende for forsyningen til Bergen i det tidsperspektivet som er skissert, og vi vil ha dette forholdet vurdert, sier ordfører Mona Hellsenes (V) i Ulvik.

Hun vil også ta opp saken med de andre kommunene som er berørt av byggingen av kraftlinjen.

— Ulvik kommune står selvsagt fritt til å be om en slik vurdering. Vi står like selvsagt fast på at konsesjonsvedtaket er både lovlig og gyldig, sier politisk rådgiver Ivar Vigdenes i Olje- og energidepartementet i en kommentar.

Statnett har startet byggingen av kraftlinjen og har foreløpig støpt ferdig fundamentene til 60 av de totalt 278 planlagte mastene. 25 master er monterte.