Flere steder i Ulvik er det umulig å få telefonisk kontakt med omverdenen mandag kveld. Enkelte basestasjoner for mobiltelefon har forbindelse, men ikke nok til å dekke hele området.

— Det er abonnenter i Ulvik som vil ha problemer både med fastnett og mobilnett, sier Espen Dahlbo ved feilmottaket til Telenor.

Feilen skyldes brudd i en sjøkabel, og Telenor arbeider med å få gjenopprettet forbindelsen ut over natten.

— Dette har høy prioritet hos oss. Vi regner med å ha en løsning på det senest i løpet av morgenkvisten, sier Dahlbo.