I Hordaland har kongeørnen angrepet saueflokker i Lindås, Sveio og Fitjar. Til sammen er det kommet krav om erstatning for 100 lam og 10 sauer etter at rovfuglen har forsynt seg.

Bøndene hadde frist til 1. november med å fremme erstatningskrav etter årets rovdyrsommer. Det er jervens skader i indre Sogn som utgjør den desidert største andelen av søkerbunken hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 80 bønder ber om erstatning for 1700 sau og lam etter rovdyrskader.

Les også:

Det mest oppsiktsvekkend er likevel det store innslaget av skader etter ulv, der rundt regnet 15 av bøndene har meldt om tap av dyr.

Erstatningskravet etter jerv er tre ganger høyere enn i et normalår, men jerv har eksisterte i fylket de siste 20 årene og hvert år blir det betalt ut erstatningsbeløp. Det er lenge siden sist ulv har vært et problem for bøndene.

Bare en ulv

— Det har bare vært registrert en eneste ulv i fylket i år. Er ikke det rart at det da kreves erstatning for hele 298 sau og lam?

— Det er riktig at det med DNA-analyser er dokumentert bare en ulv. Men spør du folk i området, så sier enkelte at det må være snakk om flere dyr, sier seniorrådgiver Hermund Mjelstad hos fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

— Er ikke 298 drepte dyr på en sommer likevel er svært høyt tall?

— Ikke nødvendigvis. Ulven har vært i området hele beitesesongen. Angriper ulven midt i en saueflokk, kan den påføre mange dyr stor skade, sier Mjelstad.

Ulven befinner seg fremdeles i Sogn og Fjordane og i og ved Naustdal kommune. Håpet er at den enten selv drar tilbake til Sverige der den kommer fra, eller at jegere lykkes i å felle den i løpet av vinteren.

Gaupeangrep i Masfjorden

Hordaland har en stor bestand kongeørn, og seniorkonsulent Jørgen Aarø hos fylkesmannen i Hordaland skal nå vurdere søknade fra tre bønder om tap av dyr.

I tillegg har en bonde fra Masfjorden bedt om erstatning for fire lam etter angrep av gaupe.

— Dette er sjeldenere, men slike søknader forekommer fra år til år, sier Aarø.

I fjor ble det også registrert jerv på Hardangervidda, men i år er det ingen søknader om erstatning etter jerv i Hordaland.

Bøndene må sannsynliggjøre gjennom dokumentasjon at dyrene er utsatt for rovdyrangrep før erstatning betales ut.