— Det er svært lenge siden sist det ble observert ulv i Sogn. Jeg husker ikke helt når, men det er mulig det var en gang på 80-tallet, sier rovviltansvarlig i Statens Naturoppsyn, Rein-Arne Golf.

Ifølge Arne Rebni Øvreås, leder i Skjolden beitelag, regnes observasjonene som troverdige.

— I ett av tilfellene så vedkommende dyret med egne øyne, sier han.

Det var Sogn Avis som først meldte om ulveobservasjonene torsdag morgen.

Vil ta DNA-prøver

— Vi er ikke kjent med at det er ulv i dette området. Jeg vil få frem at det er viktig at folk melder inn umiddelbart om de skulle se noe, slik vi kan få dokumentert at det virkelig er ulv her. Mange er redde de ikke blir trodd, sier Golf.

Statens Naturoppsyn vil ta ut DNA-prøver av ekstrementer eller hår for å fastslå at det faktisk er ulv her.

— I tillegg vil vi følge spor og undersøke dem for å skille dem fra hundespor, som er veldig likt, sier han.

Meldingene som hittil har kommet inn om ulvespor, har kommet for sent til at SNO har kunnet undersøke dem.

Det finnes mellom 25 og 30 ulver i Norge. De har en tendens til å havne på Sørlandet, ifølge Golf.

Frykter ikke for sauen

— Det er helt naturlig med ulv i Sogn og Fjordane nå. Det er et faktum at den vandrer over lange avstander, sier Øvreås.

- Så hvorfor denne plutselige oppblomstringen av ulveobservasjoner?

— Det er på denne tiden av året det er lettest å se spor etter den.

Han frykter ikke for de andre dyrene i området.

— Det er enda en stund til sauene skal ut, og ulven vandrer fort og langt. Vi har et håp om at den er ute av fylket inntil da, sier han.