— Resten av mi politiske karriere står på spel, om det blir ja til gruvedrift i Vevring og fjorddeponi, sa Nøringset ifølgje fleire media då parlamentarisk leiar i partiet, Bård Vegar Solhjell, møtte innbyggjarane i området i går.

Nøringset har i fleire år vore SVs mest markerte lokalpolitikar i Sogn og Fjordane. Etter at partiet ved valet for åtte år sidan blei størst i Førde, var han den følgjande perioden varaordførar i kommunen.

Då Solhjell var i Vevring i går lova å kjempe mot dei sterkt omstridde planane Nordic Mining har for å vinne ut mineralet rutil frå Engebøfjellet. Partitoppen gjorde det klart at han meiner deponering av massar frå gruvedrift i ein fjord, ikkje er miljømessig forsvarleg.

Saka ligg no til avgjerd i Miljøverndepartementet, der partiet har statsråden i Erik Solheim.

Har du meiningar om dette? Bruk kommentarfeltet under.