I desember fikk rektor og FAU ved Ulsmåg skole i Fana bydel planene for den nye skolen som skal bygges.

Da Ulsmåg ble bygget i 1971 var det 12 klasser. Nå er det 22 klasser med 470 elever. I dag har skolen mange paviljonger for å bøte på det høye elevtallet. Alle spesialrom er tatt i bruk til ordinær undervisning.

Trangt og nedslitt

Byrådet bestemte i høst at hele den gamle bygningsmassen skal rives og et helt nytt skoleanlegg for inntil 600 elever skal reises på den samme tomten. Den nye skolen skal stå ferdig på nyåret i 2014. Årsaken er den voldsomme veksten i elevtallet og forfallet ved skolen. Ulsmåg skole er ikke godkjent etter «Forskrift om miljørettet helsevern».

— Vi gleder oss veldig til den nye skolen. Tegningene av de nye, moderne skolebygningene ser flotte ut, sier rektor Jon Tesdal.

Rektor er spent på om kommunen skal rive hele skolen samtidig eller puljevis.

— Slik det ser ut skal de begynne rivingen i sommer. Da blir elevene på Ulsmåg ut skoleåret. Erfaringer fra andre skoler er at det tar kortere tid totalt sett å ta alt i ett.

Bekymrede foreldre

Foreldre BT har snakket med bekymrede foreldre som ikke vet hvor elevene skal plasseres i byggeperioden. De etterlyser informasjon om hvor barna skal plasseres mens skolen bygges om. Usikkerheten og ryktene vanker når de nærmeste skolene nå er fylt opp med elever fra Landås skole.

Rektor Tesdal vet ikke hva som vil skje med elevene.

— Hvor skal elevene gå mens skolen rives?

— Det vet vi ikke så mye om. Det er mulig at det blir i paviljongene for en del av elevene, sier rektor Tesdal.

- Blir noen klasser splittet opp?

— Det kan vi ikke si så mye om det, men jeg håper trinnene får gå samlet. Det er Bergen Kommunale Bygg som står for selve prosjektet. Jeg stoler på at kommunen finner en god løsning snarest, sier han.

Vurderer privat

En mor bt.no har snakket med har to barn ved Ulsmåg skole. En av dem med behov for ekstra oppfølging, noe som gjør at hun er ekstra bekymret over situasjonen.

— Vi får ingen informasjon fra verken FAU, skole eller Bergen kommune om hva som skal skje. De ansatte ved skolen var på møte i midten av desember der de fikk informasjon om den nye skolen, men der stoppet det. Vi som foreldre fikk ikke informasjonen, sier kvinnen som ikke vil ha navnet sitt i avisen.

Hun vurderer nå å ta barna over i privat skole.

— Før vi tar denne avgjørelsen vil vi gjerne vite mer om hva som kommer til å skje med elevene ved Ulsmåg skole. Ved å bytte skole tar vi jo barna bort fra alle deres venner. Slik situasjonen er nå skaper skoleledelsen og Bergen kommune stor uro og frustrasjon blant foreldre og ikke minst barna.

- Skaper usikkerhet

— Vi er glade for at det nå skal bygges ny skole, men vi savner direkte informasjon fra kommunen til foreldrene om byggeprosjektet, sier Terje Fiskerstrand, far til en av elevene.

Lett tilgjengelig informasjon finnes verken på kommunens eller skolens hjemmeside.

— Vi vet ikke hvilke alternativer kommunen arbeider med eller når vi kan forvente å få vite noe. Manglende informasjon skaper usikkerhet og bekymring hos mange, sier han.

Et ark til hver av foreldrene med noe mer informasjon hadde vært nok til å fjerne en del usikkerhet, mener Fiskerstrand.

— Vi leser om raske løsninger for Landås, men vi vet ikke hva som kommer til å skje med våre barn.

Ønsker avklaring

FAU-leder Magdalena Oljvero Røttingen håper kommunen snarest avklarer hva som skal skje med Ulsmåg-elevene.

— Alle sitter jo og lurer på hva som blir løsningen. Vi håper kommunen snart kan svare på hva som skal skje med barna våre, sier hun.

Hun håper på at småtrinnet får ha undervisning i paviljongene i tilknytning til skolen.

— Det er det mest hensiktsmessige. Men vi lurer virkelig på hva kommunen har for planer.

Tips oss om din skole!

BT setter i en serie artikler fokus på bergensskolenes forfatning. Vi trenger din hjelp til å dokumentere skolenes sanne ansikt!

Hvordan står det til på din skole? Fryser du i klasserommet, er dusjene eller toalettene i stykker? Send bilder til 2211 eller skoleforfall@bt.no - eller fyll ut skjemaet under.

NY SKOLE PÅ TRAPPENE:-  Vi gleder oss veldig til den nye skolen. Tegningene av de nye, moderne skolebyggene ser flotte ut, sier rektor Jon Tesdal.