— Planen var at vi skulle flytte en av brakkene vi allerede har, pluss få nye brakker. Det skulle være ferdig til skolestart, sier Jon Tesdal, rektor på Ulsmåg skole.

Han skal ha om lag halve skolen sin i brakker i minst to skoleår. Resten skal busses til Skjold og Kringlebotn skole.

— Rivingen av det gamle bygget skulle starte 1. september og pågå frem til nyttår. Deretter skulle byggingen starte fra nyttår med beregnet innflytting skolestart 2014, sier Tesdal.

Det blir det ikke noe av. Denne uken presenterte Bergen kommune et notat med status for seks av de elleve såkalte verstingskolene i Bergen. Verstingstempelet skyldes ikke det som skjer inne i skolebygningene, men bygningenes tilstand.

Endringer i markedet

I notatet fra byråd Liv Røssland står det imidlertid at innflytting ikke blir klar før 31.12.2014., altså et halvt skoleår senere enn planlagt. Men notatet forteller noe mer, nemlig at Bergen kommune foreløpig ikke har klart å få tak i noen som vil levere brakker til Ulsmåg skole. Da fristen for anbudet gikk ut siste dag i mai, var antallet interesserte leverandører null.

Kommunaldirektør Rune Haugsdal forklarer:— Da vi tidlig i år så at vi ville trenge en god del paviljonger, sjekket vi markedet. Da fikk vi tilbakemelding om at det var mye tilgjengelig. Problemet er at det har endret seg. Det er ikke slik lenger, sier Haugsdal.

Nytt anbud for brakker til Ulsmåg skole er lyst ut med frist for innlevering av tilbud 21. juni.

— Lovverket gis oss denne gangen anledning til å gå direkte på leverandører og be om tilbud, sier Haugsdal som har håp om at det vil gi resultater.

»Dersom leveringstiden er sammenliknbar med andre prosjekt for eksempel Møhlenpris avlastningsskole og vise seg å bli på for eksempel 20 uker, vil innflytting i paviljonger kunne skje ved årsskiftet 2012/2013», står det der. «Dato for oppstart og ferdigstillelse av byggearbeidet på ny skole vil henge sammen med detteË, heter det i notatet.

- Blir tungt

Uansett er brakkene til Ulsmåg forsinket. Hvor mye, er uklart. Innflyttingen i ny skole er allerede forskjøvet et halvt skoleår. Forsinket leveranse av brakker kommer i tillegg.

— Det styrende for oss er leveransekapasiteten i markedet, sier Rune Haugsdal.

Rektor Jon Tesdal håper på det sterkeste at tingene snart ordner seg.

— Vi må tro at det år, hvis ikke blir det så tungt å jobbe her, sier Tesdal.

Delta i diskusjonen om skoleforfallet i Bergen!