Ulset vest er navnet på området mellom Salhusveien og Myrdal, der kommunen har satt av planer til å bygge ut cirka 450 boenheter. Planforslaget for området skal opp til høring i høst.

Forslaget innebærer lavblokker og tett småhusbebyggelse. Det er også satt av tomt til skole og to barnehager. Det er imidlertid ikke sikkert om det nye boligområder skaper behov for en ny skole.

I presentasjonen av planene for Ulset vest understrekte også plansjef Mette Svanes i Bergen kommune at det skal være en grønn struktur i prosjektet.

HER! Området mellom Salhusveien og Myrdal blir storstilt utbyggingsområde for nye boliger. Planforslaget skal opp til høring i høst.
Bergen kommune
Slik kan området Ulset vest bli seende ut om noen år. Tegningene er kun illustrasjoner og ikke artiketktegninger.
Bergen kommune
Slik ser kommunen for seg at tomtene kan fordeles i området. Skole, barnehager, boliger og grøntområder er tegnet inn i planene.
Bergen kommune