Det slår Helsetilsynet i Hordaland fast.

Helsetilsynet har gjennomført tilsyn med den private klinikken på oppdrag fra Helse— og omsorgsdepartementet.

Tilsynet ble gjennomført etter at det ble kjent at sykehuset hadde satt i gang fedmeoperasjoner uten å være godkjent for denne typen kirurgi.

Dette blir også av Helsetilsynet i konklusjonen av tilsynet som i formiddag ble sendt over til departementet.

Men fylkeslegen har bare tatt stilling til den medisinske forsvarligheten av de utførte operasjonene. Det blir departementets oppgave å vurdere om det vil få konsekvenser at sykehuset ikke hadde godkjenning til å gjennomføre operasjonene.

Fylkeslegen peker på at operasjonene ble gjennomført av helsepersonell som var godt kvalifisert for å gjøre denne typen kirurgi. Fylkeslegen har heller ingen bemerkninger til utstyret og metodene som sykehuset har benyttet.