Ifølge statsautorisert revisor Knut Hageliens årsberetning henger hele selskapet i en tynn tråd.

«Vesentlig usikkerhet om fortsatt drift», skrev Hagelien i sin beretning i høst — kort tid før han trakk seg fra vervet i Ulriksbanen.

Hovedårsaken er trolig et stygt underskudd i 2004 på nesten 600.000 kroner. Men det finnes også en annen mulig årsak: Selskapet risikerer nemlig et sekssifret skattesmell.

Tapte hele egenkapitalen

Ifølge styrets årsberetning for 2004, signert av daglig leder og styreformann Thorbjørn Sirseth personlig, er selskapet skjønnsliknet for 900.000 kroner.

Det betyr trolig at likningsmyndighetene har anslått et overskudd før skatt på 900.000 kroner som følge av at selskapet ikke sendte inn likningspapirer i tide.

Bergen Cable Car Ulriksbanen & Bergen In a Nutshell AS, som er taubaneselskapets fulle og hele navn, har imidlertid klaget på vedtaket. Får ikke Sirseth medhold i klagen, får selskapet en skattesmell på noen hundre tusen.

Når Ulriksbanen allerede ettertrykkelig har tapt hele egenkapitalen - den var minus 730.000 for ett år siden - blir utforbakken svært bratt.

Skylder på regnskapsfører

Som om ikke det var nok trøbbel for flere år, så trakk både revisor og regnskapsfører seg i 2005.

I styrets årsberetning skriver Sirseth at regnskapene er forsinket fordi «tidligere regnskapsfører ikke fikk ferdigstilt regnskapene til revisor». Regnskapene ble levert nesten seks måneder etter fristen.

— Det er alltid en grunn til at et regnskap blir forsinket, men i dette tilfellet skyldtes det ikke regnskapsfører. Vi sa ham opp som kunde, sier selskapets tidligere regnskapsfører, Tore Bergefjord.

— Hvorfor?

— Det kan jeg ikke kommentere. Jeg har taushetsplikt, sier Bergefjord.

Etter det BT erfarer skal årsaken være at Sirseth ikke fulgte påleggene han fikk fra Bergefjord i 2004 og 2005. Blant annet påpekte regnskapsføreren at Sirseth ikke hadde tilfredsstillende bilag for kontantomsetning i selskapet.

Thorbjørn Sirseth skal ha sett bort fra advarslene, til tross for at han ble etterforsket for liknende forhold i 2003. Dette endte med at han i september i fjor ble dømt til 30 dagers betinget fengsel for fire brudd på regnskaps- og likningsloven.

Mangelfulle regnskap

Før revisor Knut Hagelien trakk seg, skrev han en årsberetning som konkluderer med at Ulriksbanens regnskap var svært mangelfullt.

«På grunn av svakheter i selskapets forretningsrutiner og interne kontroll, har det ikke vært mulig å utføre de revisjonshandlinger vi anser nødvendige for å kunne uttale oss om fullstendigheten av de registrerte salgsinntektene og kundefordringene», heter det i beretningen.

Etter at revisor trakk seg, har selskapet vært uten. Like før jul dumpet et brev fra Brønnøysundregistrene ned i selskapets postkasse. Tittel: «Varsel om tvangsoppløsning».

Dersom selskapet ikke greier å finne en revisor innen 17. januar, kan tingretten «oppløse selskapet uten ytterligere varsel.»

Driftsselskapet Bergen Cable Car Ulriksbanen etc. er heleid av Ulriksbanen Eiendom AS, som eier mesteparten av anlegget. Dette selskapet hadde så vidt positivt resultat i 2004. Men selskapet er også største kreditor til driftsselskapet.

Også dette selskapet er truet av tvangsoppløsning etter at revisor trakk seg.