Selskapet som driver Ulriksbanen har fått enda ett nytt problem. Torsdag leverte kemneren inn begjæring om konkurs til skifteretten.

Juridisk rådgiver Christine Due Sivertsen hos kemneren bekrefter at de har begjært selskapet Bergen Cable Car & Bergen In A Nutshell AS konkurs.

Hun kan ikke si noe om innholdet i kravet. Men ifølge kredittopplysninger fra Dun & Bradstreet sendte kemneren i Bergen et krav på 309.127 kroner til inkasso i juli i fjor.

Det er trolig dette kravet som ligger til grunn for konkursbegjæringen.

Hvis selskapet, som er kontrollert av Thorbjørn Sirseth, ikke makter å betale kravet og blir slått konkurs, mister de konsesjonen. Det bekrefter førstekonsulent Svein A. Tvedten hos Fylkesmannen.

– Hvis selskapet blir slått konkurs, opphører det å eksistere. Et selskap som ikke eksisterer, kan ikke ha konsesjon. Da må det søkes om ny konsesjon av en annen søker, sier han.

– Kan selskapet selge konsesjonen?

– Nei, det må søkes. Den kan ikke overdras.

BEGÆRES KONKURS: Ulriksbanen er nå sendt til skifteretten.
ARNE NILSEN