Norges Basketballforbunds Appellkomite (AK) har nå behandlet anken fra Fjellhamar Stallions i den såkalte Curic-saken, der Ulriken benyttet en ikke spilleberettiget spiller.

Etter først å ha blitt fratatt to seirer, ble denne avgjørelsen omgjort av Arbeidsutvalget.

Nå har altså Appellkomiteen kommet fram til samme konklusjon som AU: Resultatet i kampene Kristiansand — Ulriken og Ulriken - Fjellhamar blir stående.

Appellkomiteen mener Ulriken Eagles har handlet i god tro på bakgrunn av den informasjon de har mottatt av NBBFs administrasjon.

"AK har i sin avgjørelse gitt Ulriken Eagles medhold i sin versjon av at håndtering av saken ikke har vært god nok fra NBBF administrasjon sin side. AK anmoder samtidig administrasjonen å vurdere hvorvidt regelverket er tilfredsstillende med sikte på å klargjøre ansvarsforholdet knyttet til godkjennelse og bruk av spillere i forbindelse med internasjonale overganger. Særlig bør ansvarsfordeling mellom klubb og forbund klargjøres", heter det i dommen.

Vedtaket var enstemmig og kan ikke påklages.