— Det er utrolig mye ulovlig bygging, konstaterer byggesakssjef Else-Kristin Foss Vikenes.

Der viser seg at det i svært stor grad er hold i tipsene Bergen kommune har fått inn. Av de rundt 300 sakene som var registrert ved utgangen av september, er over en tredel ulovlige.

- Må vente i en måned

— Omfanget kan nok skyldes at det generelt har vært høy aktivitet i byggebransjen, sier Vikenes.

Sommeren 2007 opprettet Bergen kommune en egen gruppe for tilsyn. Gruppen ble tilført seks nye stillinger som har ansvar for å overvåke ulovlighetene i Bergen. De har på langt nær blitt arbeidsledige.

— Antall ulovligheter strømmer på. Det har bare blitt flere og flere, konstaterer Sissel Budal, som leder tilsynsgruppen.

I 2008 ligger kommunen an til å behandle rekordmange slike byggesaker. Toppåret 2007 står dermed for fall.

Saksmengden er nå så stor at det kan ta opptil en måned før kommunen kan finne tid til befaring.

— De som tipser oss, mener jo ofte at vi må komme på dagen, men vi må også ha tid til å saksbehandle de ulovlighetene vi allerede har, sier Budal.

Hun understreker at det viktigste er at ulovlighetene blir reversert, eller at det kommer inn søknader som kan behandles på vanlig måte.

— Vi prioriterer å få avslutte sakene vi allerede har begynt på, for ellers vil saksmengden bli uhåndterlig, sier Budal.

Flest nabotips

Kommunen har også dannet seg et ganske godt bilde av hva som gjøres av ulovligheter i Bergen.

— I sentrum dreier det seg ofte om ulovlig innredning av nye boenheter. Kommer vi ut i bydelene, er det ofte ulovlig bygde terrasser, sier Sissel Budal.

I de aller fleste tilfellene er det naboer som tipser kommunen om de tvilsomme byggeprosjektene.

— Det har vært en del omtale av ulovligheter i mediene, og det har kanskje gjort at flere er blitt oppmerksomme på dette, sier hun. Omtalen av kommunens prosjekt og satsingen på å slå ned på ulovlig bygging, trodde hun også ville ha en annen effekt.

— Vi hadde trodd at når tilsynet med ulovligheter ble kjent, ville saksantallet gå ned fordi folk forsto at kommunen ville følge opp. Det har ikke skjedd så langt, konstaterer Budal.

Starter riving

Men til tross for tipsflommen har kommunen ikke full oversikt over den ulovlige byggingen i Bergen. Tipsene dreier seg stort sett om ulovlig arbeid som er i gang.

— Det er vanskelig å vite hva som ligger av ulovligheter lenger tilbake i tid, men omfanget antas å være betydelig, sier Budal.

At de som faktisk får kommunens tilsynsfolk på befaring reagerer, har imidlertid Budal sett eksempler på.

— Noen har faktisk startet riving av terrasser før vi har gått inn og fattet vedtak om at huseier må fjerne dem, sier Budal.

Det viser seg også at de fleste som får varsel om tvangsmulkter, unngår det fordi de retter seg etter påleggene.

— Tvangsmulkt skal være et virkemiddel og ikke en straff, påpeker Foss Vikenes.

Likevel har 25 huseiere fått tvangsmulkt så langt i år.

Flere av dem som ikke får godkjent prosjektene av kommunen, velger å klage videre til Fylkesmannen.

Blant sakene som er hos Fylkesmannen nå, er en naustrekke på Søreidneset. Fredag var Fylkesmannen på befaring i området. Ingen av naustene er formelt godkjent, selv om de er delvis oppført. Utbyggerne slår fast at disse tomtene i utgangspunktet var nyttet til naustformål.

Kommunen har likevel stått på sitt, og viser blant annet til at det i dette området kreves reguleringsplan før en kan oppføre søknadspliktige tiltak, som naust er. Kommunen har utstedt stoppordre for videre bygging av naustene frem til et endelig vedtak foreligger.

Klagesakene vil bli behandlet av Fylkesmannen i nærmeste fremtid. Om klagerne ikke får medhold, kan de risikere å måtte rive.

Rune Nielsen