De syv slangene var en del av en forsendelse på rundt 30 slanger som alle ble ulovlig importert av akvariet i fjor vår. Direktoratet for naturforvaltning (DN), som anmeldte saken til politiet, forlangte at de ulovlige importerte slangene skulle ut av landet innen nyttår.

Mangler sertifikater

— Vi kan ikke sende disse slangene ut fordi vi ikke har de nødvendige papirene som dokumenterer opprinnelsessted, sier biolog Kees Oscar Ekeli.

Fem av slangene - en boa constrictor, to klippepytonslanger, to teppepytonslanger, - er alle omfattet av eksportrestriksjoner fordi disse slangeartene er truede.

— Vi har etterlyst slangene hos akvariet, men har ikke fått noen tilbakemelding om hvor slangene befinner seg, sier spesialkonsulent Størkersen hos DN.

I går fikk han vite at det italienske firmaet Esklepios, som eier slangene, hentet rundt 20 slanger, de fleste giftslanger, før jul. Men de syv slangene som akvariet fortsatt tar hånd om, fikk de ikke med seg på grunn av manglende dokumentasjon på opprinnelsessted, såkalte Cites-papirer.

Forbud mot giftslanger

Bare ved denne ene importsaken er flere lovbestemmelser brutt.

  • Det foreligger ikke importtillatelse.
  • Det er et generelt forbud mot å importere og stalle opp giftslanger. Forsendelsen inneholdt 20 giftslanger.
  • Akvariet er under etterforskning for brudd på arbeidsmiljøloven fordi ansatte ikke har hatt den nødvendige beskyttelse mot giftslangene
  • Arbeidsmiljøloven er brutt ved at ansatte ikke har hatt nødvendig beskyttelse mot giftslangene.
  • Dyrene har ikke vært gjennom karantene.
  • Dyrene er ikke registrert hos tollmyndighetene.
  • For de truede slangeartene foreligger det ikke Cites-papirer. Det er et brudd på internasjonale konvensjoner om salg av truede dyrearter som Norge har sluttet seg til.

Engasjert på nytt

Trass i denne serien lovbrudd knyttet til den første importen fra det italienske firmaet Asklepios, valgte avgått direktør Stig Sægrov å opprettholde samarbeidet med firmaet.

Også for den nye forsendelsen med dyr fra firmaet foreligger det flere alvorlige lovbrudd.

  • Av de dyrene det ble gitt importtillatelse for mangler Cites-papirer for de tre dyreartene som er truede.
  • Syv dyrearter var det ikke gitt importtillatelse for. Av disse syv er to svært utrydningstruede. Heller ikke for disse foreligger der Cites-papirer.
  • Samtlige krypdyr til regnskogutstillingen, inkludert de lovlig importerte, har ikke vært til tollklarering. Derfor er også disse dyrene tatt ulovlig inn til landet.

Akvariet rydder opp

— Dette siste ble vi først oppmerksom på en stund etter at utstillingen ble åpnet, sier Ekeli til BT i går.

Han har den tunge jobben med å rydde opp i ulovlighetene.

— Jeg undrer meg over at Sægrov valgte å reengasjere det italienske firmaet etter de dårlige erfaringene vi hadde gjort oss.

Den nåværende ledelsen ved akvariet har en åpen dialog med myndigheten og Øystein Størkersen ved Direktoratet for naturforvaltning sier han har tillit til akvariets opprydningsjobb.

MANGLER SERTIFIKATER: - Vi kan ikke sende disse slangene ut fordi vi ikke har de nødvendige papirene som dokumenterer opprinnelsessted, sier biolog Kees Oscar Ekeli ved Akvariet i Bergen.
FOTO: ARNE NILSEN