Det såkalte «gratisprinsippet» i opplæringsloven forbyr skoler å ta betalt for grunnskoleopplæring. Dette innebærer blant annet at leirskoleopphold og andre utflukter skal være gratis.

Gratisprinsippet ble innført i 2003, men mange skoler fortsetter å ta ulovlig betalt når elever sendes på tur, skriver Dagsavisen.

En firedel av skolene brøt opplæringsloven i vår da Fylkesmannen i Møre og Romsdal undersøkte situasjonen. I Vestfold sendte Fylkesmannen i mai ut et bekymringsskriv etter mange henvendelser som tydet på skolene ikke fulgte loven. Over halvparten av skolene brøt gratisprinsippet da Fylkesmannen i Buskerud undersøkte situasjonen to år etter at loven ble innført. Mange skoler fikk også pålegg da Fylkesmannen i Sør Trøndelag gjennomførte kontroll samme år.

Fylkesmennene melder at det ofte er foreldrene som tar initiativ til turene, og ikke skolen. Utdanningsdirektoratet påpeker at det likevel er skolen som har ansvar for at gratisprinsippet overholdes.

Direktør Ingrid Mauritzen i juridisk avdeling i Utdanningsdirektorat påpeker at det er mulig å gjennomføre skoleturer og samtidig ivareta gratisprinsippet.

– Midlene kan skaffes i form av gaver fra foreldre eller andre, eller gjennom dugnad. Men alt må skje frivillig. Foreldre trenger ikke betale eller delta hvis de ikke ønsker det selv, understreker Mauritzen.