Sverre Tveiten i SNO Hardanger sier til Bergens Tidende at de kom over i alt 9 ulovlige garn da hele Hardangerfjorden fra Ølve til Eidfjord ble saumfart. — Vi fant 1 ulovlig laksegarn i Kvam kommune, 2 i Jondal, 4 i Granvin og 2 i Ullensvang. Dette viser at det foregår en del ulovlig garnfiske etter laks i dette området.

Dermed vil vi dukke opp også i tiden fremover på jakt etter ulovlige garn, sier Tveiten til Bergens Tidende.