Natt til onsdag gjorde Statens naturoppsyn et større beslag av ulovlige laksegarn i Hardangerfjorden, mellom Nordheimsund og Vikøy.

Fire ulovlige garn som ble beslaglagt. Alle garn var egnet til å fange sjøørret og laks.

— Hatt mistanke lenge

— Vi har lenge hatt mistanke om ulovlige garn mellom Norheimsund og Vikøy, sier oppsynsmann Hartvig Haugen ved Statens naturoppsyn.

Det er på denne tiden politiet får flest annmeldelser for ulovlig garn i Hardangerfjorden.

Det er kraftige bøter for truede arter

Politiet

— Det er et utbredt problem med ulovlige garn i hele Hardangerfjorden, sier politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam lensmannskontor.

Alle fire garn var satt etter hverandre nær land.

— Når garn står så tett, tyder mye på at det er organisert. Likevel er det vanskelig å finne ut hvem som driver med dette, sier Hartvig.

Opp til 10.000 kroner i bot

— Dette er er desverre saker med lav oppklaringsprosent, sier Helgheim til bt.no.

Det blir flere oppsynsturer i området av Statens naturoppsyn i tiden som kommer, som ser at omfanget øker på denne årstiden.

— De som setter slike garn, merker ikke dem med navn og andre pliktige opplysninger, men fremover vil vi følge med slik at vi kan ta dem som driver dette, sier Hartvig.

Statens naturoppsyn ser veldig alvorlig på slik ulovlig fiske, og har utviklet en app for ulovlige garn, slik at folk enkelt kan melde fra om dette.

Blir du tatt for ulovlig fiske i Hardangerfjorden, risikerer du å få opp til 10.000 kroner i bot.

— Det er kraftige bøter for truede arter. Fiskeutstyr og plassering vil avgjøre størrelsen på bøtene, sier Helgheim til bt.no.

Sårbare arter

Villaksbestanden har hatt en stor nedgang de siste årene.

— Når garn blir satt på denne måten, fanger de fisk av sårbare arter, sier oppsynsmannen.

Bestanden med sjøørret og villaks skal bevares. Det er derfor forbudt med flytegarn i området innenfor Husnes.

Regelverket sier videre at garn i Hardangerfjorden skal strekkes ned til minst tre meter under havoverflaten utenfor fredet området.

I områder som er fredet sier regelverket at garnet må settes minst fem meter under overflaten.

Det er foreløpig ukjent hvem som har satt ut ulovlig garn, men Statens naturoppsyn har anmeldt forholdet.

— Det blir opprettet en sak og det vil bli gitt bøter og en eventuell inndragning av fiskeutstyr, hvis vi finner ut hvem som har gjort dette, sier Helgheim til bt.no.

Synspunkt? Si din mening her.

ULOVLIG: De ulovlige garnene er av typen som er egnet til å fange laks og sjøørret.
STATENS NATUROPPSYN