Den 11. juli i år hadde Arbeidstilsynet tilsyn ved Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) på Haakonsvern. Der fant de 4500 liter diklormetan-holdig malingsfjerner. Kjemikaliene ble oppbevart i tanker ved verkstedet, som ligger ved hovedkaien på basen.

Alvorlige ulykker

Det har vært ulovlig å omsette diklormetan, et stoff som kan gi løsemiddelskader og øker faren for kreft, siden 6. desember 2011.

Fra 6. juni i år ble det også forbudt å bruke malingsfjernere som inneholder mer enn 0,1 prosent av stoffet. De drøye fire tonnene med malingsfjerner som ble oppbevart på Haakonsvern, hadde et diklormetan-innhold på mellom 60 og 100 prosent.Bakgrunnen for regulering av diklormetan er forekomsten av ulykker, også med dødelig utgang, ved bruk av malingsfjernere med diklormetan.

Krevde fjerning

De fleste ulykkene har vært knyttet til forhold med utilstrekkelig utluftning og feil bruk av personlig verneutstyr, heter det på Regjeringens sider.

Ifølge Arbeidstilsynets rapport ble tankene på Haakonsvern oppbevart i egnet, ventilert rom. Det ble også informert om riktig bruk av egnet verneutstyr.

Arbeidstilsynet varslet likevel pålegg på stedet. Avdelingsdirektøren varslet om at tankene skulle tømmes og avleveres på forsvarlig vis.

— Det har blitt gjort innen fristen som ble fastsatt, bekrefter tilsynsleder Kåre Askvik hos Arbeidstilsynet.

Vil gå gjennom saken

Sjef Svein Nielsen for FLO Vedlikehold skriver i en e-post til bt.no at Haakonsvern er svært opptatt av helse, miljø og sikkerhet (HMS), og tar alle pålegg fra Arbeidstilsynet svært alvorlig.

— I denne saken reagerte FLO umiddelbart og bestilte fjerning av ikke-godkjente malingsfjernere samme dag som inspeksjonen ble gjennomført og muntlig pålegg ble gitt. Dokumentasjon på dette er oversendt Arbeidstilsynet, skriver han.Den diklormetan-holdige malingsfjerneren ble tatt hånd om av firmaet Franzefoss AS, som har godkjenning for å håndtere farlig avfall.

Onsdag kveld kunne ikke Nielsen svare på hvordan det har gått til at FLO har kjøpt diklormetanholdig malingsfjerner etter at det nye regelverket ble innført.

— Dette er ting jeg skal undersøke for å bringe klarhet i, sier han.

- En glipp

Firmaet som solgte malingsfjerneren til Haakonsvern, er OK Kjemi Drammen A/S.

— Det var rett og slett en glipp, sier administrerende direktør Britt Næssø Andersen.

Hun forklarer at da det nye regelverket ble innført, trodde de diklormetan-restriksjonene bare omfattet leketøy.

Les mer om REACH-regelverket her.

— Det er et meget omfattende regelverk. Vi bruker fryktelig mye tid på det, sier hun.

Bedriften med fem til syv ansatte har nå fått pålegg fra Arbeidstilsynet om å gå gjennom rutinene, slik at tilsvarende ikke skal skje igjen. Ifølge Andersen har de kun solgt malingsfjerner med diklormetan til Haakonsvern etter at det nye regelverket kom.

— Vi har levert til dem i mange år. De har et veldig fokus på HMS, og er mer kravstore enn mange andre av våre kunder, sier Andersen.