Lørdag ble de to skotske trålerne «Faithful» og «Crystal River» anholdt av Kystvakten 80 nautiske mil vest av Bergen, syd for Osebergfeltet.

Fartøyene opererte sammen og trakk trålen mellom seg.

Pæreform forbudt

Trålen de brukte, er forbudt i norsk sektor av Nordsjøen.

— Trålposen skal være formet som et rør eller en gulrot. Det gir best seleksjon av fisken. Deres trålpose er formet som en pære. Det gir dårlig seleksjon, forklarer skipssjef Øystein Flatval-Larsen på KV Ålesund.

Fire dager tidligere ble to andre skotske trålere stoppet for tilsvarende brudd på regelverket.

— De fikk 250.000 kroner i bot og saksomkostninger, sier Flatval-Larsen.

Det nye tilfellet av fiskefusk er anmeldt til politiet. Trålerne risikerer en tilsvarende reaksjon.

Fangsten var OK

Flatval-Larsen sier at fangsten ikke inneholdt for store mengder fisk under minstemål.

— Fangsten besto hovedsakelig av torsk, hyse, sei og lysing, sier Flatval-Larsen.

Katarina Lunde