Nå tyder mye på at privatpersonen som har dumpet de giftige kjemikaliene, også har brutt andre lover. Mannen har forklart til politiet at han importerte kjemikaliene som privatperson på begynnelsen av 90-tallet. Dette er ikke tillatt.

— Regelverket både i dag, og tidlig på nittitallet er veldig klart. I forskrift om merking og klassifisering av farlige kjemikalier fremgår det tydelig at slik privat import ikke er lovlig, sier avdelingsdirektør Anne Mari Opheim ved næringslivsavdelingen hos SFT.

Det er kun bedrifter som har anledning til å importere denne typen stoffer. Men da skal importen deklareres og meldes til et produktregister der bedriftens navn, hvilken type bedrift det gjelder og mengdene det er snakk om skal registreres.

Opheim sier dette er et regelverk som er godt kjent både hos transportører og i Tollvesenet. SFT har et godt samarbeid med Tollvesenet for å sikre seg at det ikke skjer ulovlig import.

Det er selvfølgelig mulig for en privatperson å kjøpe stoffet i utlandet og selv bringe det over grensen uten å deklarere det.

— Men det er like fullt en ulovlig import, sier Opheim.

— Må man ha konsesjon for å bruke disse stoffene i produksjon?

— Du har ikke lov å drive forurensende virksomhet i Norge. Har du en virksomhet, som kan medføre forurensning, skal man ha konsesjon. Og de stoffene det her er snakk om er jo svært giftige, sier Opheim.