Rapporten kommer som en del av en landsdekkende revisjon av forholdene. Fylkesmannen har kontrollert fire bofellesskap i Fana, og har avdekket flere avvik fra gjeldende regelverk.

Det er bofellesskapene Skjoldveien, Kyrkjebyrkjeland, Helgeseter og Kloppedalen som er kontrollert.

De ansatte i disse bofellesskapene bruker systematisk virkemidler som døralarmer, vinduslåser, skjerming og nedlegging.

Virkemidlene skal bare brukes unntaksvis og skal godkjennes av Fylkesmannen. Slike godkjenninger foreligger ikke.

Rapporten slår også fast at kommunen ikke gjør nok for å sikre at slik ulovlig tvang blir brukt. De ansatte har manglende rutiner for rapportering og uklar forståelse av regelverket. Rapporten avdekker videre at pasientjournaler blir feilført.

Alvorlig lovbrudd

Rådgiver Torill Vebenstad hos Fylkesmannen i Hordaland har vært revisjonsleder under tilsynet. Hun ser alvorlig på den ulovlige tvangsbruken.

— Kommunen bryter loven. Dette er lovbrudd på lik linje med andre lovbrudd, mener hun.

Men funnene var ikke overraskende.

— Ikke direkte. Men det har vært så mye fokus på denne saken, at vi hadde trodd at en stor kommune som Bergen hadde laget tilfredstillende rutiner.

De to andre kommunene hvor ulovlig makt og tvang er avdekket er Askøy og Tysnes. Bømlo kommune er den eneste kontrollerte hordalandskommune som er «frikjent».

Nå får kommunene en frist for å ordne opp, og rapportere tilbake til Fylkesmannen hva som blir gjort.

— Kommunene pleier å være flinke i den forstand at når de først får påpekt et avvik, så ordner de opp i ting raskt og greit, avslutter hun.

Vanskelig regelverk

Kommunen forsikrer at saken tas på alvor.

— Dette er bare å beklage. Vi må sette i gang prosedyrer som skal forhindre slikt. Det er nedsatt en arbeidsgruppe her på byrådsavdelingen som skal jobbe videre med saken, sier seniorrådgiver Ole Vorland ved Byrådsavdeling for helse og omsorg.

Heller ikke kommunen var overrasket over rapporten.

— Vi kan ikke fri oss fra det at vi var kjent med at tiltakene har vært brukt, sier han.

Problemet er at det ikke er så lett å finne andre måter å løse problemene på.

— I praksis er dette svært vanskelig. Tiltakene blir brukt ved utagerende atferd for å beskytte både pasienter og ansatte, sier Vorland.

Han mener at regelverket synes ikke å være helt tilpasset den virkeligheten de ansatte møter i hverdagen.

— Det er i hvert fall veldig vanskelig å etterleve lovverket fullt ut, avslutter Vorland.