I Bergen fengsel er det fullt. Politiet lar derfor varetektsfanger sitte ulovlig lenge i glattcelle på politihuset i Bergen.

Til sammen fem menn har i dag tidlig sittet langt over den lovlige tiden i glattcellene.

  • To av dem er tre dager og 17 timer på overtid.
  • Videre er to menn mer enn to og et halvt døgn på overtid. Den siste har snart sittet to døgn over grensen.
  • Til sammen har de fem sittet 15 døgn over den lovlige grensen.

Klarer ikke kravene

— Dette er en fortvilende situasjon for alle parter, sier førstebetjent Paal Thorbjørnsen ved Hordaland politikammer.

— I politiarresten har vi bare helt enkle celler. Vi har ingen mulighet til å gi dem slike forhold som de har krav på som varetektsfanger, innrømmer han.

Fulle fengsler har lenge vært et problem, både i Bergen og i landet ellers. Ifølge Thorbjørnsen har det likevel toppet seg i det siste.

Bergen fengsel har 85 plasser øremerket for varetektsfanger.

— I tillegg til dem som sitter på overtid, har vi måttet sende tolv varetektsfanger til andre fengsel i Sør-Norge - til Vik, Åna og Trondheim. Vi har også fått tilbud om å sende folk til Vadsø. Men det blir forferdelig dyrt, sier Thorbjørnsen.

Nytt fengsel skaper kø

I oktober åpnet et midlertidig fengsel i Hordaland - Bjørgvin fengsel. I dag åpner justisminister Knut Storberget et nytt midlertidig fengsel i Nord-Odal - Bruvoll fengsel.

Disse to fengslene, med til sammen 150 nye plasser med lavere sikkerhet, er opprettet utelukkende for å redusere soningskøen fremover.

Men paradoksalt nok har åpningen av Bjørgvin fengsel skapt ekstra kø i Bergen fengsel. Det skyldes at flere av dem som innkalles til Bjørgvin ikke møter. De må derfor pågripes. De overføres da automatisk til lukket soning i Bergen fengsel.

— Dette har medvirket til at det har toppet seg den siste tiden. Disse fangene opptar jo plasser vi ellers kunne brukt, sier Thorbjørnsen.

Slippe fanger fri

Han utelukker ikke at det kan bli aktuelt å slippe ut fanger for å gi plass til nye.

— Kriminalomsorg Vest må vurdere om det er soningsfanger som kan slippes ut før tiden, og våre politijurister må vurdere om det er varetektsfanger som kan slippes fri, sier førstebetjent Paal Thorbjørnsen.

— Samtidig har vi jo også stadig pågang fra forsvarsadvokater som krever at deres klienter skal få komme ut. Dette er en evig runddans så lenge vi har for få fengselsplasser.

- Må se på dette

Runar Kvernen, pressevakt i Politidirektoratet, sier de er godt kjent med at kriminalomsorgen sliter med kapasiteten.

— Dersom dette meldes inn som et stort problem fra flere politidistrikter, må vi selvfølgelig se på det, sier Kvernen.

Justisminister Knut Storberget har lovet større bevilgninger til kriminalomsorgen i årene fremover. Soningskøene skal være fjernet i 2009, skrev han i en kronikk i Dagsavisen i oktober.

fakta

  • En person som blir pågrepet skal senest innen tredje dagen fremstilles for tingretten, ifølge straffeprosessloven.
  • Er fremstilling for retten ikke skjedd dagen etter pågripelsen, skal grunnen til det opplyses i rettsboken.
  • Pågrepne personer som har fått kjennelse om varetekt skal innen 24 timer overføres til fengselscelle.
STAPP FULLT: Bergen fengsel er for tiden stapp fullt, og må si nei til nye varetektsfanger. Absolutt alle celler er opptatt, sier vaktsjef i fengselet, Bjørn Johnsen.