Store økonomiske vansker har fått Stord til å kutte skolebudsjettet med seks millioner kroner. Kommunens ledelse har bestemt at det kuttes flatt ti prosent på hele skolebudsjettet. Foreldrene har fått brev om at dette også gjelder de som har fått vedtatt opplegg for spesialundervisning.

Ulykkelige foreldre

— Det er ulovlig å foreta slike kutt og bare sende melding om det til foreldrene, understreker utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland overfor Bergens Tidende. Hun har fått flere telefoner fra ulykkelige foreldre og er dypt bekymret over det som nå skjer på Stord.

— Vi mener vi har anledning til å kutte. Etter Opplæringsloven skal det gis likeverdig opplæring. Når vi kutter i tilbudet til alle elever mener vi det er mest rettferdig at vi også kutter i tilbudet til de som får spesialundervisning, sier kommunalsjef Atle Bjørn Mæhle.

Foreldre klager

Skriftlige klager fra foreldrene strømmer nå inn til barne- og ungdomsskolene på Stord og sendes videre til Statens utdanningskontor.

— Vi presses fra alle kanter og kan ikke gjøre annet enn å følge de pålegg vi får fra kommunen, sier rektor Claus Junger ved Leirvik skole. Han beklager at han må kutte i spesialundervisningen. Også andre kutt opplever han som svært problematiske. Vikarbudsjettet er kuttet drastisk. I verste fall må en assistent overta klasser når lærere er syke. Elevene sendes ikke hjem, men de får tilsyn i stedet for undervisning. Junger frykter at presset på lærerne blir så tøft at han får økt sykefravær utover våren.

I strid med loven

— En kommune kan ikke endre et vedtak om spesialundervisning midt i et skoleår under henvisning til at det må spares penger. Det er i strid med forvaltningslovens paragraf 35, opplyser konsulent Hanne Melander ved Statens utdanningskontor. Hun har særlig ansvar for å følge spesialundervisningen.

Rektor Liv Skjønberg ved Hystad skole bekrefter også at foreldre klager og er fortvilet. Hun har sendt klagene over til Statens utdanningskontor og håper på rask saksbehandling.

FORELDRE KLAGER: Leirvik skole på Stord er en av skolene som mottar mange klager fra foreldrene etter at kommunen har kuttet i hjelpetilbudet til de svakeste elevene.
FOTO: HELGE SUNDE