TOR LEIF PEDERSEN

De rumenske familiene med små barn bor i fem kassebiler som står parkert ulovlig på Nygårdstangen. Med bilene som base, har både kvinner, menn og barn gått rundt i sentrum og samlet inn penger.

Bergens Tidende fulgte aktiviteten flere steder i sentrum i går. Rumenerne henvender seg til forbipasserende på fortauene og inne i Bystasjonen og i Byparken og på Ole Bulls Plass. De byr frem en rose. Deretter viser de frem en håndskrevet papirlapp der det står at de samler inn penger for å kunne kjøpe medisin og klær til fattige barn i Romania. Rosen koster derfor 20 kroner, står det på dårlig norsk-svensk på papirlappen. Lappen inneholdt ingen opplysninger om at det står en organisasjon bak ýinnsamlingený. Personene viste heller ikke frem noen identifikasjoner.

Rumenerne vi forsøkte å snakke med, forsto verken norsk eller engelsk. Da vi presenterte oss som journalister i Bergens Tidende, trakk de seg unna oss.

Den som skal drive salg eller innsamling av penger, må ha grunneiers tillatelse. I dette tilfellet vil det si at grønn etat i Bergen kommune.

Kontorsjef Rune Hesjedal i Grønn etat viser til de kommunale reglene for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer m.m. Her fremgår det at det ikke er tillatt med salg på disse arealene. Men det kan gjøres unntak for dette ved søknad til kommunen.

— Vi har ikke fått slik søknad og vil be politiet om å sørge for at aktiviteten blir stanset, sier Hesjedal til Bergens Tidende.

Da vekterne på Bystasjonen ringte politiet i går kveld, ble rumenerne tydeligvis skremt. De var alle forsvunnet da politiet kom til kjøpesenteret.

AVSLAG: John Kenneth Mannes ønsket ikke å betale 20 kroner for rosen som den rumenske kvinnen tilbød ham.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN