Lensmannskontoret hadde hjelp fra tre froskemenn i froskemannsgruppen ved Bergen Brannvesen. Dette er det andre større beslaget lensmannskontoret har gjort de siste dagene.

— Vi har mistenkte i saken, og regner med vi står overfor profesjonelle fiskere, sier lensmannsbetjent Torkjell Mikkelsen.

Hummerfiske er lovlig bare fra 1. oktober til 31. mai. Ulovlig hummerfiske straffes med bøter eller fengsel inntil et halvt år.

Fusa lensmannskontor er tildelt ekstraordinære midler til fiskerioppsyn, og det er disse midlene som har gjort det mulig å avdekke det ulovlige fisket.

Mikkelsen minner om at det kun er lov til å bruke teiner i hummerfiske. Amatørfiskere kan bruke inntil 20 teiner. Minstemålet for hummer er 25 cm.