I det nye byrådsprogrammet heter det at «sosialhjelpsmottakere må kunne pålegges å stille sin arbeidskraft til disposisjon for det offentlige».

— Sosialtjenesten har ingen plikt til å følge byrådets instrukser. Verdien av en slik politisk erklæring er lik null, sier Louis Anda, advokat og høyskolelektor i sosialrett.

- Virker som straff

I henhold til lov om sosiale tjenester er det tillatt å stille vilkår til mottak av økonomisk stønad. Blant annet kan det kreves at mottaker utfører passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen. Ifølge Anda er dette imidlertid kun ved enkeltvedtak fattet av sosialtjenesten selv. Politikere har ingen mulighet til å instruere sosialtjenesten i hvilke vilkår som kan stilles.

— Det er bred enighet om at vilkårene knyttet til stønad skal være for å fremme rehabilitering og behandling. Her kan man få inntrykk av at politikerne ønsker å innføre arbeidsplikt som en smekk på fingrene, sier Anda.

- Kan nekte å jobbe

Annette Hellevik ble sosialhjelpsmottaker på grunn av sykdom. Hun reagerer på byrådets visjoner om å pålegge sosialklienter å jobbe for det offentlige.

— Kommunen kan ikke presse folk til å arbeide. De aller færreste sosialklienter er giddalause. Folk flest vil være i arbeid om de kan, sier Hellevik.

Hellevik mener det er viktig å erkjenne at det finnes svært mange ulike typer sosialklienter.

— Jeg fikk sosialstønad fordi jeg ble syk. Hvis jeg hadde måttet jobbe, ville jeg bare blitt enda sykere, sier hun.

Advokat Anda presiserer at den som ikke kan sørge for eget livsopphold, har et rettskrav på stønad. Tanken er ikke at sosialklienten skal måtte jobbe for offentlig støtte.

— Dette betyr at hvis noen skulle nekte å arbeide for det offentlige, er sosialtjenesten uansett forpliktet til å gi tilstrekkelig stønad, sier Anda.

Ikke gjennomarbeidet

— Det er jo klart at vi antakeligvis har en sosialtjenestelov som ikke fanger opp utfordringen som ligger i dette. Det er det som gjør at dette må gjennomarbeides nærmere, sier Frp-politiker i byrådet, Liv Røssland.

Ifølge Røssland har byrådet verken foretatt juridiske utredninger i forhold til lovligheten eller diskutert modellene for gjennomføring av arbeidsplikten.

Hun presiserer at byrådet er vel vitende om at mange som mottar sosialstønad er svært syke, og at det ikke er slik at alle skal i arbeid.

— Det vi ønsker er å statuere at vi har ansvar for å fange opp dem som faller utenfor arbeidsordningen, sier Røssland.

Når det gjelder den økonomiske gjennomføringen ser hun også flere muligheter.

— Arbeid for trygd er en løsning, lønn i stedet for trygd er en annen, sier Frp-politikeren.