• Lystbåtfolket har ikke uten videre lov å gå i land på Skolten eller Dokken. De vil i så fall bli bortvist.

Det sier sikkerhetsleder Alf Halsen i Bergen og Omland Havnevesen til Bergens Tidende.

Halsen har fått spørsmål om hvor effektive tiltakene mot terroranslag rettet mot passasjer— og lasteskip er ettersom bare de såkalte Schengen-gjerdene er synlige tegn på sikkerhetstiltak og at kaiene ligger åpne mot sjøen.

Den sentrale del av Bergen havn ble etablert som ISPS-havn fra 1. juli i år. FNs sjøfartsorganisasjon IMO utformet regelverket. ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) pålegger havner som anløpes av passasjerskip uansett tonnasje og lasteskip over 500 brutto registertonn, å ha på plass sikkerhetstiltakene mot terror.

For den sentrale havn i Bergen gjelder to havneterminaler - Skolten og Dokken. Skolten dekker Bontelabo, Skoltegrunnskaien og Festningskaien. Dokken dekker Jekteviksutstikkeren, Dokkeskjærskaien, Frieleneskaien og deler av Møhlenpriskaien. Bradbenken vil bli tilpasset kravene for å imøtekomme de behov «Statsraad Lehmkuhl» vil ha.

Midlertidige gjerder

Store kaiarealer i Bergen er etter dette omgitt av gjerder. Noen steder er de såkalte Schengen-gjerdene kommet på plass. Andre steder er det foreløpig bare att opp midlertidige gjerder. Gjerdene skal hindre ukontrollert atkomst til de aktuelle kaiene. For å komme inn på disse kaiene, må man ha spesielle adgangskort. Passasjerer og mannskaper fra turistskipene får adgangskort.

— Fra landsiden er det god kontroll med hvem som vil inn på disse kaiene. Men hva skjer med lystbåtfolk som eventuelt legger til ved en av de avsperrete kaiene?

— I prinsippet skal alle som vil legge til kai i Bergen sentrale havn kontakte havnevesenet på forhånd for å bli tildelt kaiplass. Det gjelder også lystbåter, forteller sikkerhetsleder Alf Halsen.

Overvåking

— Havnevakten vil i hvert enkelt tilfelle henvise kaiplass for fartøyene. Dersom noen - lystbåter eller andre fartøyer - trosser henvisningen og legger seg til en av de avsperrete kaiene, vil politiet bli tilkalt for å vise bort fartøy og personer.

— Alt utstyret er ikke kommet på plass ennå. Når hele sikkerhetssystemet er kommet i drift, vil overvåkingskameraer holde de avsperrete kaiene under kontinuerlig oppsikt. Hvis noen tar seg ulovlig inn på kaiene - enten fra sjøsiden eller landsiden - vil det bli observert av havnevakten. De vil da ta affære. Personene vil bli kontrollert og bortvist, og det vil bli kontrollert at de ikke har lagt fra seg noe på eller ved kaien, sier Halsen.

Ferdig til høsten

— Langs Festningskaien skal det settes opp skilter med tekst som henvender seg til lystbåtfolket. Skiltene vil informere om ISPS-reglene. Hvis noen trosser anvisningene, vil politiet bli tilkalt, sier Halsen.

— Kystdirektoratet har opplyst at det ville ta et halvt års tid før alle havnene i Norge er klar for ISPS-godkjenning. I løpet av oktober eller november vil alle sikkerhetstiltak være gjennomført ved Bergen havn, sier Halsen.

<b>SCHENGEN-GJERDER: </b>Store kaiarealer i Bergen er omgitt av gjerder. Noen steder er de såkalte Schengen-gjerdene kommet på plass, som her på Skolten.<p/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ