— Vi har hadde problemer med et tilsettingsmiddel som gjorde at vi fikk for høye utslipp av dioksin rundt juletider. Det er rettet opp, sier divisjonsdirektør Asbjørn Ravnanger ved BiR.- Hvor lang tid varte dette?- En måned eller to.Ravnanger avviser at utslippene fra pipen representerer noen helserisiko for naboene, selv om giften dioksin alltid finnes i røyken.- Kravene til utslippsnivå er strenge. Og vi holder oss på en tiendepart av hva som er tillatt. Helsefaren er langt under det som er normalt for utslipp fra industrianlegg.Forbrenningsanlegget som ble åpnet i november 1999, skal være et av landets mest miljøvennlige. Norges Miljøvernforbund hevdet den gang at folk som lever mindre enn 7,5 kilometer fra anlegget har større sjanse enn andre for helseskade. Det er utslipp av dioksin og tungmetaller som utgjør helserisikoen. - I den grad vi ikke holder utslippsgrensene, melder vi fra til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Vi har hatt noen slike meldinger i korte perioder, men det meste av tiden er vi klart innenfor, sier Ravanger.- Utslippene ligger innenfor SFTs krav. Utslippene gjør ikke Raas eiendom lite egnet til boligformål, hevder BiRs advokat Christian Grahl-Madsen. Han avviser at dioksindiosene ved juletider utgjorde helsefare.

STINKENDE NABO: Naboene til forbrenningsanlegget i Raadalen orker ikke lenger leve med stanken.Foto: Knut Strand