Avlytting av telefonsamtaler mellom Dung Tran Larsens ektemann og advokat Frode Skogvold var ulovlig, fastslår Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Politiet holdt tilbake informasjonen om at telefonen de avlyttet ble brukt til advokatsamtaler, når domstolen vurderte om avlyttingen skulle fortsette. Dette gir utvalget gir «alvorlig kritikk» for.

Slik kritikk er svært uvanlig.

— Det er få, få tilfeller. Gjennomgående gjøres det veldig godt arbeid i politidistriktene på dette feltet. Så denne saken skiller seg ut, sier Finn Haugen, leder av Kontrollutvalget, som skal sørge for at politiet ikke misbruker avlytting.

Ektemannen: Politistat

Dungs ektemann reagerer sterkt på den ulovlige avlyttingen.

  • Hvis en siktet i en sak ikke kan snakke fritt med sin advokat på telefon, uten at politiet bevisst avlytter telefonsamtalen i strid med loven, betyr det at vi lever i en politistat, og ikke i et demokrati, sier ektemannen til BT, gjennom sin talsmann Frode Skogvold.

Frode Skogvold var offentlig oppnevnt forsvarer for ektemannen da telefonsamtalene ble ulovlig avlyttet.

  • Folk som ringer til en advokat, tror de er beskyttet og kan si alt. Men hvis folk risikerer at politiet lytter på slike samtaler, er det et så alvorlig brudd på rettssikkerheten at jeg ikke finner ord, sier Skogvold.

Han er svært glad for at Kontrollutvalget fastslår at det er ulovlig å avlytte samtaler mellom en siktet og hans advokat.

  • Det er viktig at det blir slutt på denne type virksomhet, slik at ikke andre blir utsatt for det samme, sier Skogvold.

Risikerer straff

  • Vi har anmeldt dette til Spesialenheten for politisaker. Nå er jeg spent på hva de vil gjøre med dette. Det vil være vanskelig for dem å henlegge saken når kontrollutvalget kommer med så steinhard kritikk, sier Skogvold.

Mens Kontrollutvalget ikke kan gjøre mer enn å rette kritikk mot politiet, kan Spesialenheten for politisaker kreve at politidistriktet eller enkeltpersoner skal bli straffet.

  • Vi har ventet på dette, og vil gjennomgå rapporten grundig. Så må vi vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Tore Johan Erstad, etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker på Vestlandet.

Politiet: Vil se på rutiner

Politimester i Hordaland politidistrikt, Geir Gudmundsen, har nettopp startet i jobben, og kjenner ikke saken.

— Jeg har heller ikke lest uttalelsen ennå, så det er vanskelig å kommentere inngående. Men vi vil gå grundig gjennom dette, og se på våre rutiner for å unngå at noe lignende skjer i fremtiden, sier Gudmundsen.

Heller ikke Tore Salvesen, som ledet Dung-etterforskningen, har lest uttalelsen.

  • Det er klart vi tar kritikk fra utvalget alvorlig. Har vi gjort noe feil, må vi rette det opp. Nå må vi gå gjennom uttalelsen, og se om det er behov for å endre noen rutiner, eller om det er rutiner vi må bli bedre til å følge, sier Salvesen.