Dyreimporten skjedde uten tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning (DN), og det er dette som er årsaken til at 30-åringen er dømt.

Brudd på dyrevernloven

Han var også tiltalt for brudd på Tolloven og Innførselsloven, men disse forholdene har Bergen byrett frikjent ham for.

En enstemmig byrett har dessuten slått fast at importen av flyge-ekorn — som er et pungdyr - og svarthalepræriehunder - som er en gnager - var brudd på Dyrevernloven. Dyrevernloven sier nemlig at det er forbudt å innføre fremmedartede og eksotiske pattedyr, og holde dem som selskapsdyr.

30-åringen må også tåkle inndraging av nesten 31.000 kroner, som retten mener han har tjent på salg av svarthalepræriehundene.