Ledelsen ved Ullevål ga i går ettermiddag beskjed til Haukeland Universitetssykehus om at den klinisk-etiske nemnden ikke er i stand til å vurdere saken på grunn av ferieavvikling.

– Jeg er sjokkert over måten Ullevål har rotet til denne saken på, sier Siren Preto. Hun er advokat for foreldrene til de to kreftsyke barna.

Blir svakere for hver dag

– Astrid blir svakere for hver dag. Jeg er svært forundret over at Ullevål ikke allerede før helgen ga tilbakemelding om dette.

Preto sier hun har forståelse for at det tar litt tid å sammenkalle nemnden i ferietiden. Men alle parter har vært innforstått med at dette er en sak som haster fordi pasienten er svært syk.

– Slik saken nå står, betyr det en forsinkelse på mange dager før Astrid eventuelt kan begynne igjen med medisiner. Tiden renner ut. Jeg er sjokkert over den likegyldigheten som her er blitt utvist fra landets største sykehus, sier Preto.

Også jentens mor, Wenche Sætrevik, ser at tiden jobber mot dem.

– Det er gått fire veldig viktige dager. Astrid er blitt dårligere og gråter hele tiden, mens vi ikke har visst hva komiteen har kommet frem til. Uansett hvor vi henvender oss virker det som om det er legen på Haukeland som sitter på den øverste makten i hele Norge og skal bestemme over min datters liv, sier Sætrevik.

Hun hevder at jo dårligere eldstedatteren blir, dess mindre villige blir sykehusene til å behandle henne.

Pålegg fra departementet

Fungerende direktør ved Ullevål universitetssykehus Eva Bjørstad bekrefter at Ullevål mottok en henvendelse fra Haukeland om å behandle saken allerede fredag morgen. En redegjørelse fra klinikkledelsen på Barneklinikken ble også oversendt sykehuset fredag.

– Hvorfor sa ikke Ullevål ifra om at sykehuset ikke hadde kapasitet til å behandle saken allerede fredag?

– Det kan jeg ikke si siden jeg først ble kjent med saken etter helgen.

Bjørstad bekrefter likevel at det var kontakt mellom fagmiljøene på Haukeland og Ullevål fredag.

Sjekker med andre sykehus

Det var torsdag kveld at statssekretær Wegard Harsvik opplyste til TV 2 at han ville pålegge Haukeland Universitetssykehus å informere foreldrene om at en klinisk-etisk komité ved et annet sykehus skulle vurdere saken.

Fungerende informasjonssjef ved Haukeland Universitetssykehus, Therese Trandem opplyser at Haukeland allerede i går ettermiddag begynne å sjekke om det er nemnder ved andre sykehus enn Ullevål som kan behandle saken i ferie tiden.

– Foreløpig har Regionsykehuset i Tromsø sagt nei. Men vi vil undersøke med andre sykehus i dag, sier Trandem.

Det var i går kveld umulig for BT å få kommentarer fra Helse og omsorgsdepartementet.

SYKE: Søstrene Marie (6) og Astrid (10) Sætrevik Knutsen har i flere måneder vært innlagt for kreftbehandling på Haukeland Universitetssykehus. Legene vil avslutte behandlingen av eldstejenten fordi de mener behandlingen er nytteløs.
PRIVAT