Fullt vedlikehold betyr at parken skal fremstå i tipp topp stand, overflateboss skal ryddes en gang i uken om vinteren og minimum tre ganger i uken fra april til september. Her skal tekniske installasjoner fungere og skader skal utbedres. Det er bare aksen Biblioteket, Festplassen, Byparken, Teateret, samt Torgallmenningen og Vågsallmenningen som får fullt vedlikehold.

I kategori to skal dagens standard på park og parkinventar ikke forringes på kort sikt. Det betyr at det blir foretatt vedlikehold, men at det ikke blir gjort større reparasjoner når slitasje av anlegg melder seg. Boss blir fjernet en gang i måneden om vinteren og to ganger i vekstsesongen.

Her er noen eksempler i bydelene: Bergenhus: Bryggen, Grieghallen, Tårnplass, Gamle Bergen, Skanseparken og Fløybanestasjonen. Arna: Sætreparken, Ytre Arna Sentrum. Fana: Storetveitmarken, Nesttun sentrum, Troldhaugen. Fyllingsdalen : Lynghaugparken, Ortuparken. Laksevåg : Olsvikparken, Laksevågparken. Årstad: Slettenparken, Christieparken, Tveitaparken. Åsane: Flatveitparken, Rollandsparken. Ytr e bygda : Skranestranden tursti.

Disse anleggene får så lite vedlikehold at de forfaller. Vedlikehold utføres bare dersom det er helt nødvendig. Anleggene vil forringes på kort sikt. Sandfangskummer og bekkeinntak vil få et visst ettersyn slik at det ikke oppstår skade på naboeiendommer. Dette gjelder 45 grøntanlegg i Bergenhus, og her finner vi her blant annet Forskjønnelsen, Christian Michelsenparken, Sentralbadet, Nykirkeallmenningen og St. Jørgen. Eksempler fra bydelene: Åsane: Salhus sentrum og Marikollen parkanlegg. Årstad: Langhaugen-parken. Ytreby g da: Iristunet. Laksevåg: Melkeplassen og Nylundsveien. Fyllingsdalen : Kråkenes miljøpark og Folke Bernadottes vei. Fana: Kaland idrettsplass og Slåtthauganlegget. Arna : Indre Arna Sentrum.

Her blir det ikke noe vedlikehold, og områdene vil etter hvert gå tilbake til naturen. Det gjelder naturområder, uprioriterte turveier, grønt langs trafikkårer og liknende mindre anlegg. Grønn etat poengterer at nedprioritering ikke skyldes at anleggene ikke har verdi.

I Bergenhus bydel vil sytti anlegg stå uten vedlikehold. For eksempel Danckert Krohns gate, Badstustredet gatetun, Florida-plenen, Skottegaten og Sydneskleiven. I Arna : Aktivitetshuset (kommunehuset). Fana: Nesttun kommunehus og Hardangerveikrysset, Fyllingsdalen: Vardenparken, Hesjaholtet og Krokatjern naturområder. Laksevåg: Laksevåg kommunehus og Herman Grans vei. Ytrebygda : Trafikkgrønt på Søråshøgda, refuger på Sandsli. Årstad: Astrups vei, Haukelandsveien, parkeringsanlegget ved Krohnsminde, Puddefjordskrysset. Blant 47 anlegg i Åsane kan vi nevne Åstveit v., Åsane Stadion, Furubotn parkanlegg og mange naturområder som Eidsvågskogen, Lokketodalen, Toppe, og Tertnes.

IKKE BARE SKJØNT: Forskjønnelsen hører til de områder som ikke er prioritert, og som vil forringes på kort sikt. Vedlikehold utføres bare dersom det er helt nødvendig.

ARKIVFOTO: RUNE NIELSEN